Kirjoitettu 16.11.2019

Kuka kukkaroasi kurittaa?

Hattulan kunnanvaltuusto päätti 13.11.2019 korottaa kunnallisveroa ja kiinteistöveroja tietämättä, mihin lisätulot käytetään. Kokonaan unohduksiin jäivät talouden tasapainotustyöryhmän keväällä tekemät ehdotukset kunnan toimintojen järkeistämisestä. Korotuksia vaativat kaikki KD:n, vihreiden ja vasemmistoliiton valtuutetut sekä joukko demareiden ja kokoomuksen valtuutetuista. Vastaan äänestivät Perussuomalaisten lisäksi kokoomuksen ja demareiden valtuutettuja.

Valtuusto hyväksyi ryhmämme esittämän ponnen, jonka mukaan jatkossa talousarviosta päätetään samanaikaisesti verojen kanssa. Valtuutettujen pitää tietää tulojen ja menojen määrästä ja jakautumisesta eri kohteille, ennen kuin verojen korotuksista päätetään. Nyt talousarviota ei ole käsitelty edes kunnanhallituksessa.

Hattulalle saatiin hyväksyttyä vihdoin ja viimein perussuomalaisten aloitteesta hankintaohjelma. Kun se julkaistaan Internetissä, kannattaa erityisesti pk-yritysten tutustua niihin ja vaatia ohjelman mukaista kilpailutusta. Hankinnoissa (palvelut, rakentaminen, tavarat) on painoa annettava hinnan lisäksi laatuun ja ympäristötekijöihin. Se parantaa paikallisten pienyritysten asemaa kilpailussa isojen yritysten kanssa. Ohjelma mahdollistaa myös vaikeasti työllistettävien työn saantia, kun isoissa hankinnoissa kunnan pitää käyttää ns. työllistämisehtoa.

Seppo Söderlund
Hattulan Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmän pj

Kirjoitettu 3.6.2019

Kirsi Kaupin mielipidekirjoitus Hämeen Sanomissa

Hattulan Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki hyvän ja ajankohtaisen aloitteen valtuuston kokoukseen 14.5 koskien loma-asuntojen muuttamismahdollisuutta asumiskäyttöön Hattulan kunnassa.

Nykyisen asiaa koskevan lain näin salliessa olisi järkevää kaikin puolin yrittää saada kuntaan lisää myös muitakin veronmaksajia kuin lapsiperheitä. Ketkä olisivatkaan tuotteliaimpia veronmaksajia kuin keski-ikäiset, jo lapsensa maailmalle lähettäneet, työssä käyvät, palveluita käyttävät ja niistä maksavat kuntalaiset. Näillä keski-ikäisillä olisi hyvät mahdollisuudet ja todennäköisesti riittävästi aikaa sekä terveyttä käyttää rahaa myös lähiseudulla tarjolla oleviin palveluihin. Näiden palveluiden käytöllä on laajat kerrannaisvaikutukset myös tätä kautta verotuloina ja yrittäjyyden kannustimina.

Itsekin täällä vasta muutaman vuoden asuneena olen jo käyttänyt oman kunnan ja lähipalvelujen tarjoajien maksullisia palveluita varmaankin jo noin 20:ltä eri yrittäjältä (esim. kampaamo, putkimies, sähkömies, maalari, liikenteenharjoittaja, autokorjaamo, jne). Mitään näitä ja monia muita palveluita en olisi Hattulan kunnan alueelta ostanut, jos minulla olisi täällä vain vapaa-ajan asunto.

Em. muutoksella voisi olla myös suuri elävöittävä vaikutus nykyisellään kuihtuville kylillemme.

Kirsi Kauppi

Hattulan Vuohiniemen Myllykylän uudisasukas

Kirjoitettu 28.9.2018

Hattulan yritystonttien luovutusehdot

Yritimme Ari Saruston kanssa saada pieniä parannuksia yritystonttien luovutusehtoihin valtuustossa 26.9. Esityksemme rakentamisvelvoitteen alentamisesta 10 %:sta 5 %:iin kh:n päätöksellä perustelluissa tapauksissa läpäisi äänestyksessä 22-11. Vuosivuokrien hyvitys 5 ensimmäisen vuoden ajalta kuten asuintonteissa hävisi täpärästi äänin 16-16, kun Mikko Sabell äänesti tyhjää ja valtuuston puheenjohtaja Ville Myllymäki äänesti kh:n esityksen puolesta ja hänen äänensä ratkaisi. Kolmas esityksemme varausajan tarjouskilpailun järjestämisestä luopumisesta hävisimme äänin 24-8, 1 tyhjä.

Kunnassamme puhutaan paljon Hattulan vetovoimatekijöiden ja pitovoimatekijöiden lisäämisestä, kun ihmiset ja yritykset pakenevat pois kunnasta. Teot vain ovat jääneet vähiin. Me Perussuomalaisten valtuutetut olemme pyrkineet johdonmukaisesti puolustamaan sekä heikompiosaisia kuntalaisia että pk-yrityksiä.

Seppo Söderlund
valtuutettu

Kirjoitettu 11.3.2018

Kunnanhallitus torppasi aloitteemme Mierolantien liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Hattulan tekninen yksikkö selvitti Mierolantien/Parolantien liikenneturvallisuuden parantamisesitystämme ja esitti hidasteiden rakentamista nopeuksien hillitsemiseksi. Kunnanhallituksessa Matti Puotila esitti Sabellin kannattamana asian palauttamista lisäselvityksiä varten. Tekninen yksikkö pyörsikin kantansa ja katsoi tien olevan turvallinen ilman mitään toimenpiteitä. Kunnanhallituksen pöytäkirjasta ei selviä, millä perusteilla päätös syntyi.

Liikenneturvallisuuteen ei Hattulassa haluta panostaa. Kunnanhallitus ilmeisesti odottaa ”vakavampia näyttöjä”, ennen kuin toimeen tartutaan. Jonkun onnettoman kohdalla se voi olla kohtalokasta.

Seppo Söderlund

Kirjoitettu 11.3.2018

Kiinteistötietojen päivitys Hattulassa

Hattulan tekninen yksikkö tulee päivittämään kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen tiedot Perussuomalaisten aloitteen perusteella kesästä 2018 alkaen.

Kirjoitettu 11.3.2018

Kunnan ostolaskut ovat nyt julkisia. Läpinäkyvyys lisääntyy.

Perussuomalaisten aloite johti kunnan ostolaskujen julkistamiseen. Tiedot vuosilta 2014-2016 löytyvät kunnan kotisivuilta seuraavaa polun takana: Yhteystiedot>laskutustiedot>ostolaskut.

Seppo Söderlund
Hattulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirjoitettu 10.3.2018

Uuden terveyskeskuksen rakentaminen

Valtuusto päätti äänin 19-16 rakentaa uuden terveyskeskuksen purettavan kunnantalon paikalle. Kunnantalo joudutaan purkamaan sädesienen vallattua rakenteet. Purkaminen on ainoa vaihtoehto.

Nykyinen terveyskeskus alkaa olla elinkaarensa päässä. Sen korvaaminen uudella perustuu terveyskeskuksen henkilökunnan kokemiin sisäilmaongelmiin ja saneerauksen kalleuteen. Nykyisin näyttää olevan edullisempaa rakentaa uutta kuin korjata vanhaa. Tutkimukset eivät ole kuitenkaan tuoneet esiin sisäilmaongelmien syitä, mutta henkilöstön sairastelu ja oireilu otettiin valtuustossa vakavasti.

Äänestykseen jouduttiin, kun monet valtuutetut olivat huolissaan niistä riskeistä, joita kunta on ottamassa tehdessään rakentamispäätöstä kiireellä juuri nyt. Pihlajalinna voitti kunnan terveyspalveluita koskevan tarjouskilpailun, mutta siitä on valitettu markkinaoikeuteen. Ratkaisua saadaan odottaa syksyyn. Perussuomalaiset olisivat halunneet siirtää terveyskeskuksen rakentamispäätöksen teon syksyyn, jolloin myös valtakunnalliset sote-päätökset ja maakuntamalli ovat saaneet ratkaisunsa. Puolen vuoden siirto päätöksenteossa olisi mielestämme ollut järkevää ja riskinottoa vähentävää.

Uusi terveyskeskus maksaa lähes 5 miljoonaa euroa. Parolan koulun sisäilmaongelmat on tiedossa, mutta ratkaisutavasta ei ole vielä päästy yksimielisyyteen. Koulujen kunnossapito jää sote-uudistuksen jälkeenkin kunnan vastuulle. Vuosikymmeniä kestänyt vitkuttelu kiinteistövelkaa lisäten on nyt johtamassa verojen kiristämisen tielle.

Seppo Söderlund
Hattulan Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja