Yritysvaikutusten arviointi – Hattulan perussuomalaisten aloite laitettiin käytäntöön

Yritykset ovat kunnan vaurauden ja menestymisen kannalta tärkeitä. PK-yritykset luovat toiminnallaan luonnollista elinvoimaa kuntaan. Kasvavat yritykset luovat lisäksi uusia työpaikkoja.

Kunta tarvitsee toimintansa ja palveluidensa ylläpitämiseen verovaroja. Yritykset maksavat tästä merkittävän osan yhteisö- ja kiinteistöveroina. Yritysten työllistämien henkilöiden maksamat tuloverot ovat kunnan verotulokehityksen kannalta niin ikään tärkeitä. Erään selvityksen mukaan Kanta-Hämeen maaseutukunnissa PK-yritysten henkilöstön tuottaman verotulojen osuus suhteessa omassa kunnassa työskenteleviin henkilöihin vaihteli 52-87 prosenttiin. Kunta kasvaa ja vaurastuu yritysten kasvaessa!

Kunnanhallitus on päättänyt perussuomalaisten valtuustoaloitteen pohjalta, että Hattula ottaa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. Tässä menettelyssä arvioidaan päätöksenteon yhteydessä kevyellä menettelyllä ko. päätöksen vaikutukset yritystoimintaan. Tavoitteena on, että kunta edistää yritystoimintaa omalla toiminnallaan läpinäkyvästi.

Kunta on suuri palveluiden ja tuotteiden ostaja. Viime valtuustokaudella Hattula teki suorahankintoja kunnan ulkopuolelta, vaikka kunnassa olisi ollut samanlaisia palvelun tuottajia. Hattulan ostoilla vaurastuivat muut kunnat.

Kunnanhallitukseen päätöksen tarkoituksena on varmistaa, että tulevat hankintojen kilpailutusehdot ovat sellaiset, että paikallisen yritykset voivat osallistua siihen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että suuri ostohanke kilpailutetaan pienempinä osakokonaisuuksina ja kilpailutuksessa pyydetään tarjouksia myös paikallisilta yrityksiltä.

Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan, miten toiminta parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Tonttipolitiikka luodaan sellaiseksi, että yritysten muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata joustavasti. Lupaprosessit kehitetään sujuviksi jne.

Perinteisesti on sanottu, että kunta ja yritykset ovat samassa veneessä. Yritysvaikutusten arviointi varmistaa, että soudamme samaan suuntaan.

Kari Ventola

Valtuutettu ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kirjoitettu 22.6.2023

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa