Hattulan yrittäjät – pitäkää puolenne!

Perussuomalaisten aloitteesta kunnalle vahvistettiin hankintaohjelma v. 2019. Se löytyy kunnan nettisivuilta kohdasta Asiakirjat. Kunnan laskukohtaiset hankinnat vuosittain ja toimittajittain löytyvät kunnan sivuilta (yhteystiedot=>laskutustiedot=>ostolaskut). Myös tämä hanke toteutettiin perussuomalaisten aloitteesta. Yrittäjien kannattaisi seurata, että häntä kohdellaan tasapuolisesti ja hankintaohjelman säännöksiä noudattaen kunnan hankinnoissa.

Hankintaohjelma määrää, että hankintakriteerinä käytetään hinnan lisäksi laatua ja ympäristövaikutuksia luonnon kestävää kehitystä tukien. Esimerkiksi elintarvikehankinnoissa laatutekijöinä käytetään tuoreutta, lyhyitä toimitusaikoja ja -matkoja sekä ympäristöä vähän saastuttavien pakkaus-ja toimitustapojen käyttöä.

Pienten ja keskisuurten yritysten tasavertaiseen mahdollisuuteen osallistua kunnan tarjouskilpailuihin suurten yhtiöiden kanssa vaikutetaan pilkkomalla suuret hankinnat osiin.

Niinsanottua työllistämisehtoa käytetään hankintaohjelman mukaan niissä hankinnoissa, jotka luonteensa ja suuruutensa puolesta siihen soveltuu. Tavoitteena on saada työllistettyä erityisesti sellaisia nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja vammaisia, jotka ovat syrjäytymisvaarassa yhteiskunnasta, ja joiden osalta kunnalle voi aiheutua kustannuksia työllistämisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta.

Hattulan kunta käyttää palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon lähes 30 M€/v. Saavatko oman kunnan yrittäjät näistä hankinnoista heille kuuluvan osan? Kuka kunnassa valvoo, että hankintaohjelmaa noudatetaan käytännössä?

Seppo Söderlund

valtuutettu

 

Kirjoitettu 12.2.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa