Veronkorotuksia vai kustannustehokasta toimintaa?

Hämeen Sanomat julkaisi tänään 27.2.2024 kannanottomme kunnan talousasioihin:

Veronkorotuksia vai kustannustehokasta toimintaa?

Hattulan kunnan taloudellinen tulos oli viime vuonna hyvä. Tämänkään vuoden tulosta voi ei moittia, jos pysymme hyväksytyssä budjetissa.

Kansantalouden heikko kehitys ja kuntatalouden haasteet ovat saaneet monet kunnat ilmaisemaan huolensa taloutensa näkymistä. Taloussuunnitelman perusteella Hattulankin ensi vuosi on haasteellinen. Talouden alijäämä ja investointitarpeet ennakoivat suurta veronkorotuksen tarvetta.

Kun kuntamme taloudessa on näköpiirissä suuria haasteita, virkamiesjohdon ja päättäjien on yhdessä pohdittava jatkotoimenpiteitä: Missä voimme kohtuudella säästää, jotta mittavilta veronkorotuksilta vältyttäisiin? Millä keinoin saamme kuntaan lisää vetovoimaa, veronmaksajia ja -tuloja? Hattulan kunnan organisaatio on kustannusmielessä onneksi varsin kevyt. Toiminnan tuottavuutta on silti tarpeen kehittää jatkuvasti.

Toimenpiteitä on tehty, onhan Hattulassa myyty mm. runsaasti tontteja. Kestää kuitenkin vielä muutaman vuoden ennen kuin kasvava asukasmäärä nostaa verotuloja.

Tunnetusti yritysten kasvu vauhdittaa myös kunnan kasvua. Kunnan elinvoiman kehittämisessä ei valitettavasti ole edistytty toivotulla tavalla. Vauhdikkaasti käyntiin polkaistu kehitysyhtiö ei ollut toimiva ratkaisu, kun yhtiön toiminnasta puuttui tyystin kuntastrategiaamme tukeva, Hattulaa palveleva konkretia. Elinvoiman kehittäminen kaipaa räätälöityjä, konkreettisia toimia. Nykyinen elinvoimatoimiala on selkeästi haasteiden edessä etsiessään tapoja, joilla yritysten määrä ja kannattavuus kääntyvät kasvuun.

Vanhoista, tarpeettomista kuluja aiheuttavista kiinteistöistä tulee päästä eroon. Pappilanniemen kiinteistön myynnistä on valtuuston päätös. Mitään ei ole saatu aikaiseksi sen toteuttamiseksi.

Koulurakennuksissa on ollut sisäilmaongelmia, joita yritetään ratkaista. Lukio, yläkoulu ja kyläkoulut ovat investointiohjelmissa. Huoli on suuri siitä, mahdollistaako kunnan talous jatkossa kaikkien hankkeiden toteutumisen toivotusti.

Palveluverkko on haastava kokonaisuus. Uudet rakennukset parantavat toiminnan laatua ja tehostavat energian käyttöä. Samalla kuitenkin pääomakulut ja velan määrä kasvavat. Tyhjilleen jäävien rakennusten ongelma on lisäksi ratkaistava.

Kuntakonsernin tilanne ei ole yhtään helpompi. Hattula Kiinteistöillä on runsaasti velkaa ja korjaustarvetta rakennuksissaan. Vuokra-asuntokantaa tulisi saada uudistettua, jotta se tukisi muuttoliikettä Hattulaan.

Kunnanhallitus on onneksi päättänyt paneutua talouden haasteisiin kevään aikana. Osa johtavista virkamiehistä onkin jo tuonut ajatuksiaan ratkaisukeskeisesti esille. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön tuloksena tulee etsiä talous- ja investointiohjelmiin ratkaisut, joiden avulla tulevat verokorotukset voidaan minimoida.

Hattula Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Pasi Niemi, puheenjohtaja

Kirjoitettu 27.2.2024

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa