Loma-asunnot pysyvään asuinkäyttöön

Uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessään ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksen määräys voi kuitenkin koskea vain sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kaikkia alueita muutoksen ei tarvitse koskea, ja muita edellytyksiä kunta voi itse muutokselle asettaa. Kunta voi esimerkiksi sulkea pois ne alueet, jotka ovat liian kaukana koulusta.

Uusi jätevesiasetus tulee merkittävästi kohentamaan vapaa-ajanasuntojen asumistasoa. Jätevesien tehokkaampi puhdistaminen lisää halukkuutta käyttää loma-asuntoja pysyvinä asuntoina.

Uudet työn tekemistavat lisäävät paineita hyödyntää olemassa olevaa loma-asuntokantaa myös työ-ikäisen väestön etätyöskentelyyn. Laajakaistayhteyksien parantaminen kunnan haja-asutusalueilla vaikuttaa samansuuntaisesti. Kunnan pieni koko ja hyvä kouluverkko ovat hyviä perusteita tälle kehitykselle. Myös monet eläkkeelle jääneet ja jäävät henkilöt haluaisivat viettää eläkepäiviään hy-vien kulkuyhteyksien ja palvelujen lähellä vapaa-ajanasunnoissaan.

Hattulan kunnan tulee muuttaa rakennusjärjestystään loma-asuntojen käyttötarkoituksen helpottamiseksi.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa