Hattulan tavara- ja palveluostojen julkistaminen

Hattulan tavara- ja palveluostojen julkistaminen

Kuntalaisilla on oikeus tietää, miten kunta veroina, maksuina ja valtiolta tulonsiirtoina saamansa rahat käyttää palveluittensa tuottamiseen. Tiedonsaantioikeus koskee virallisia tilinpäätöslukuja, mutta myös yksittäisiä tavara- ja palveluhankintoja. Julkisuuslakiin perustuvien tietojen hankinta nykymuodossaan edellyttää kuntalaiselta omaa aktiivisuutta ja aiheuttaa yksittäisinä toimenpiteinä kunnalle kustannuksia.

Helsingin kaupunki on avannut rahaliikennettään avoimessa verkossa. Kaupunginjohtaja Pajunen arvioi tietojen avaamisen tuovan kaupungin rahankäyttöön lisää harkintaa ja tarkkuutta, koska sitä voi joutua perustelemaan julkisuudessa. Suoranaisiksi säästöiksi hän arvioi jopa 1-2 % kunnan kokonaisrahankäytöstä. Myös Hämeenlinnassa, Valkeakoskella ja Tampereella vastaava hanke etenee valtuustoaloitteina.

Ostotiedot ilmoitetaan Helsingissä toimittaja- ja tilitasolla. Sekä kilpailutetut että suorahankinnat tulisi ilmoittaa. Läpinäkyvyyden parantaminen vahvistaa demokratiaa ja luottamusta viranhaltijoihin.

Aloite:

Hattulan Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä esittää, että Hattulan kunta aloittaa kunnan rahaliikenteen julkistamiseksi tarvittavat toimet niin, että kunta voi julkistaa kaikki palvelu- ja tavaraosto-tiedot vuodesta 2014 alkaen.

Hattulassa 21. pnä tammikuuta 2015

Seppo Söderlund
puheenjohtaja
Hattulan Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa