Hattula tarvitsee asuntopoliittisen ohjelman

Valtuustoaloite

Hattulan kunnalle pitää laatia asuntopoliittinen ohjelma, joka kuntastrategiaa ja maapoliittista ohjelmaa seuraten ohjaa sekä kaavoitusta, tonttitarjontaa että monimuotoista asuinrakentamista. Tehtävän laaja-alaisuuden vuoksi esitämme, että asiaa valmistelemaan asetettaisiin kunnanhallituksen alainen toimikunta, joka koostuisi kunnan eri toimialojen asiantuntijoista, poliitikoista ja ulkopuolisista asiantuntijoista.

Perustelut

Hattulan kunnan vuonna 2020 vahvistettu uusi maapoliittinen ohjelma perustuu maanomistajien aktiivisuuteen. Maankäyttösopimuksen laadinta kunnan ja maanomistajan välillä käynnistää asemakaavan laatimisprosessin, jonka kustannuksista vastaa maanomistaja. Tontit jäävät maanomistajan omistukseen ja hänen vapaasti myytäväkseen. Kunta voi myös hankkia raakamaata, kaavoittaa ja myydä tai vuokrata tontit valtuuston vahvistamien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Kunnalla on tällä hetkellä useita kymmeniä kaavoitettuja ja myyntivalmiita yritys- ja asuintontteja eri puolilla kuntaa.

Hattula-Kiinteistöt Oy (HATKI) on kunnan 100 %:sti omistama yhtiö, joka omistaa kerros- ja rivitaloja Hattulan kunnassa ja hallinnoi ja vuokraa niitä. Huoneistoja on noin 300 ja osa rakennuksista on elinkaarensa loppupuolella.

Koronapandemian väistyessä kuntaan muuttavien määrä on kasvussa ja omistusasuntojen ja tonttien lisäksi myös erilaisten vuokra-asuntojen kysyntä on kasvussa. Kysyntä kohdistuu aiempien vuosien pienasuntojen sijaan nyt isompiin asuntoihin, joista kunnassa on pulaa. Uusien asumismuotojen kuten osuuskunta-asuntojen tarjontaa ja asumisoikeusasuntojen uustuotantoa ei ole käynnistetty. Kunnan oma tonttitarjonta ei sisällä pieniä tontteja eivätkä rakentamissäännöt suosi niitä.

Kunnan on huolehdittava siitä, että sen asukkailla on mahdollisuus hyvään asumiseen terveellisessä ympäristössä, ja että se mahdollisuus järjestetään kaikenikäisille ja -kuntoisille kuntalaisille.

 

Hattulassa 29.9.2021

Hattulan Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa