Elinvoimapoliittinen ohjelma Hattulalle laadittava laajapohjaisessa toimikunnassa

Valtuustoaloite

Hattulan kunnalle pitää laatia elinvoimapoliittinen ohjelma, joka kuntastrategiaa seuraten ohjaa päätöksentekoa kaikkialla kuntaorganisaatiossa. Tehtävän laaja-alaisuuden vuoksi esitämme, että asiaa valmistelemaan asetettaisiin kunnanhallituksen alainen toimikunta, joka koostuisi kunnan eri toimialojen asiantuntijoista, poliitikoista, yritysten edustajista ja asukasedustajista.

Perustelut

Hattulan kunnalle on yritetty laatia elinkeinopoliittista ohjelmaa viime valtuustokausien ajan siinä onnistumatta. Eräänä ongelmakohtana on ollut toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten nopeus, joka oleellisesti vaikuttaa elinkeinopolitiikan sisältöön. Elinkeinopoliittista ohjausta ei ole pystytty aikaansaamaan.

Kunnan vetovoimatekijöiden korostuminen, julkisten palveluiden organisointitapojen vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin ja innovaatioiden merkityksen kasvu nostavat elinvoimapoliittiset vaikutukset osaksi myös kunnan peruspalveluja koskevaa päätöksentekoa. Paikkakunnan elinvoimaan ja pitovoimaan vaikuttavia päätöksiä tehdäänkin kaikkialla kuntaorganisaatiossa. Elinvoimaisuuden edistämistä ei voida irrottaa muusta kunnan toiminnasta, vaan vaikuttavimpia tuloksia saadaan, kun elinvoimanäkökulma sisällytetään kaikkeen kunnan päätöksentekoon. Kyse on elinkeinopolitiikan laajentamisesta elinvoimapolitiikaksi, jonka toteuttamisesta on vastuussa koko kuntakonserni ja erityisesti kunnan johto.

Elinvoimapolitiikka nostaa perinteisen elinkeinopolitiikan keinovalikoiman rinnalle kunnan hankinnat, avoimen tiedonvälityksen, tapahtumat, kunnan palvelujen toimivuuden, kulttuuri- ja liikuntapalvelut yms. On yleistä, että palveluiden organisointiin liittyviä päätöksiä tarkasteltaessa otetaan huomioon ainoastaan päätösten lyhyen aikavälin vaikutukset kuntaorganisaation toimintaan ja palvelun tuottamisen kustannuksiin. Toisaalta taas elinkeinopoliittisia toimenpiteitä tarkasteltaessa lähtökohtana on ainoastaan yritystoiminnassa tapahtuva kehittyminen. Elinvoimanäkökulmasta katsoen molempien toimenpiteiden vaikutuksia tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin ottaen huomioon niiden vaikutukset kuntaorganisaatioon, yritystoiminnan edellytyksiin sekä kuntalaisten valintoihin.

 

Hattussa 29.9.2021

Perussuomalaisten Hattulan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa