Kiinteistötietojen päivitys Hattulan kunnassa

Kiinteistötietojen päivitys Hattulan kunnassa

Kiinteistöveroa maksetaan kiinteistön sijaintikunnalle kaikista rakentamattomista ja rakennetuista maa-alueista ja rakennuksista. Yleishyödyllisistä kiinteistöistä ei Hattulassa veroa tarvitse maksaa. Valtio on nostanut ja nostaa edelleen lainsäädäntöä muuttamalla kiinteistöverotuksen tasoa. Kiinteistöverotulojen merkitys kunnille kasvaa huomattavasti, kun sote-ratkaisu siirtää kunnallisveroista lähes puolet kunnan päätäntävallan ulkopuolelle.

Yritysten, loma-asukkaiden ja kuntalaisten tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu verotuksessa edellyttää, että verotuksen perusteet eli kiinteistöverotuksen osalta kiinteistöjen rakennustiedot ovat ajan tasalla. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakennuksia on saatettu purkaa tai lisärakentaa ilman viranomaisille tapahtunutta tiedottamista. Erityisesti näin voi olla loma-asuntojen kohdalla. Kiinteistötietojen päivitys pitäisi tämän johdosta toteuttaa viranomaisten toimesta aika ajoin.

Aloite:

Perussuomalaisten Hattulan valtuustoryhmä esittää, että Hattulan kunnassa kiinteistöjen tietopäivitystä varten varataan määräraha jo vuoden 2018 talousarvioon.

Hattulassa 18. pnä syyskuuta 2017

Seppo Söderlund
Perussuomalaisten Hattulan valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa